Numerical simulation study on heat transfer characteristics of new heat exchange fins
MIAO Hongkang, CHEN Yushuang, LYU Liushuai, WANG Naxiu
Nuclear Techniques . 2018, (10): 100601 -100601 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.100601