Real time digital pile-up reject based on pulse width analysis method
HUANG Qiang, YANG Lei, CHEN Zhen, XU Xiaoheng, ZHANG Mengchao, LI Dongcang
Nuclear Techniques . 2018, (9): 90402 -090402 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.090402