In-situ SAXS study on self-assembly of copolymer PS-b-PAA
JIN Xin, WANG Jianjun, LI Yiwen, HUANG Da, YANG Chunming, BIAN Fenggang, WANG Jie
Nuclear Techniques . 2018, (8): 80102 -080102 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.080102