Design of high temperature oven for refractory metallic ion beam production in high charge state ECR ion source
HUANG Wei, QIAN Cheng, SUN Liangting, ZHANG Xuezhen, CAO Yun, LU Wang, FENG Yucheng, GUO Junwei, FANG Xing, LI Xixia, ZHAO Hongwei
Nuclear Techniques . 2018, (7): 70501 -070501 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.070501