Development and application of digital beam position measurement processor for FEL
LAI Longwei, LENG Yongbin, YAN Yingbing, CHEN Fangzhou, CHEN Jian, ZHOU Weimin, ZHANG Ning
Nuclear Techniques . 2018, (7): 70402 -070402 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.070402