Study on estimation method of 131I detecting efficiency in iodine cartridge based on 133Ba source
MENG Xianfang, YIN Yin, ZHANG Long, CAO Ke, MA Huiling, WANG Shijun, QIN Peizhong
Nuclear Techniques . 2018, (7): 70401 -070401 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.070401