Evaluation for low energy γ proportion of cobalt source high dose rate field based on plane-parallel ionization chamber
LI Lei, SHI Jianmin, YANG Na, PANG Yuanlong, LIU Xuqiang, ZENG Guang, YANG Guixia
Nuclear Techniques . 2018, (7): 70201 -070201 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.070201