Radiation dose analysis of the cover gas purge system failure incident of 2 MW TMSR-LF1
CHEN Changqi, XIA Xiaobin, CAI Jun, ZHANG Zhihong, LI Changyuan
Nuclear Techniques . 2018, (5): 50604 -050604 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.050604