An application of direct statistical method for kinetics parameters in TMSR-SF1
ZHU Guifeng, YAN Rui, YU Shihe, KANG Xuzhong, JI Ruimin, ZHOU Bo, ZOU Yang
Nuclear Techniques . 2018, (5): 50603 -050603 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.050603