Solvent engineering during the preparation of perovskite thin films in air
ZHANG Xiaonan, ZHENG Guanhaojie, SU Zhenhuang, HAN Yujie, YANG Yingguo, GAO Xingyu
Nuclear Techniques . 2018, (5): 50103 -050103 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.050103