Simulation study on source terms generated by recoil protons of the primary loop of pressurized water reactor
LIU Bin, LI Lan, LYU Huanwen, XIAO Feng, JING Futing, YING Dongchuan, WEI Shuping, TANG Songqian, YANG Junyun
Nuclear Techniques . 2018, (4): 40604 -040604 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.040604