Effect of concrete type on containment during MCCI process
SHI Xingwei, LAN Bing, BI Jinsheng, JING Jianping, LI Chaojun, ZHANG Chunming
Nuclear Techniques . 2018, (4): 40603 -040603 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.040603