Issues in the calculation of the tritium production in the ThorCon reactors
QIAN Nan, WANG Guanghua, HUANG Yu, ZENG Youshi, BAO Guangliang, WU Shengwei, LIU Wei
Nuclear Techniques . 2018, (2): 20606 -020606 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2018.hjs.41.020606