A solution to “long history” in the method of GVR based on weight window
ZHANG Hengquan, LI Jia, ZHU Qingjun, WU Yuxiao, NIE Xingchen
Nuclear Techniques . 2017, (12): 120602 -120602 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.120602