Flashing flow instability in molten salt reactors residual heat removal system
YANG Zonghao, MENG Zhaoming, YAN Changqi, ZHANG Peng, CHEN Kailun, WU Xiangcheng
Nuclear Techniques . 2017, (12): 120601 -120601 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.120601