Burnup information updating and verification based on WIMS-D library
XIAO Xiang, WU Jun, GONG You, YANG Tongrui, DONG Zhengyun, CHEN Yixue
Nuclear Techniques . 2017, (11): 110602 -110602 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.110602