Physical design of fast fission chamber for neutron spectrum and flux measurement at the CSNS backstreaming white neutron source
LUAN Guangyuan, WANG Qi, BAO Jie, RUAN Xichao, REN Jie, JING Hantao, ZHANG Kai, HUANG Hanxiong
Nuclear Techniques . 2017, (11): 110501 -110501 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.110501