Develop and verify coupling program of the neutron physics and thermal hydraulic for MSR
WEI Quan, GUO Wei, WANG Hailing, CHEN Jingen, CAI Xiangzhou
Nuclear Techniques . 2017, (10): 100605 -100605 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.100605