Ultrafast X-ray diffraction development at high repetition rate in Beijing Synchrotron Radiation Facility
WEI Xu, ZHANG Bingbing, SUN Darui, TAO Ye, YU Can, WANG Hao
Nuclear Techniques . 2017, (10): 100101 -100101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.100101