Radon daughter subtraction algorithm for artificial radioactive aerosol based on neural network
CHEN Li, GU Min, ZENG Guoqiang, GE Liangquan, YANG Kun, XIAO Ming
Nuclear Techniques . 2017, (9): 90402 -090402 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.090402