Development of a FPGA-based 8-channel pulse wave analyzer
LI Jicheng, LIU Congzhan, ZHANG Yifei, ZHAO Jianling, YAN Bo
Nuclear Techniques . 2017, (9): 90401 -090401 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.090401