Fault diagnosis of LOCA based on ANN methods
LI Shixian, LIU Jingquan, SHEN Yonggang
Nuclear Techniques . 2017, (8): 80604 -080604 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.080604