Methodologies for single-fluid,two-zone MSR burnup calculation based on SCALE/TRITON
CUI Deyang, XIA Shaopeng, YU Chenggang, CAI Xiangzhou, CHEN Jingen
Nuclear Techniques . 2017, (8): 80602 -080602 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.080602