Determination and analysis of mineral elements content in rice samples
WANG Guangxi, HU Yan, LUO Qiong, CAI Rongzhi, LI Dan, CHEN Cheng, ZHAI Juan
Nuclear Techniques . 2017, (8): 80501 -080501 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.080501