Electrospinning sample delivery for serial crystallography using synchrotron radiation
CHEN Jianqiao, WANG Qisheng, LI Bing, ZHOU Huan, CUI Ying, SUN Bo, WANG Zhijun, HE Jianhua
Nuclear Techniques . 2017, (8): 80102 -080102 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.080102