Enhanced secondary electron emission from 11-mercaptoundecanoic acid-stabilized Au nanoparticle film
CHENG Zhendong, JI Gengwu, WANG Fei, ZHANG Xiaonan, YANG Yingguo, LI Jihao, WEN Wen, GAO Xingyu
Nuclear Techniques . 2017, (6): 60101 -060101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.060101