Catalytic polymerization-based X-ray imaging tags
ZHU Ying, KONG Huating, ZHANG Jichao, WANG Lihua, HU Jun, FAN Chunhai
Nuclear Techniques . 2017, (6): 60103 -060103 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.060103