Linearization of the input and output characteristic curve of a klystron for SXFEL
SUN Sisi, ZHANG Junqiang, LI Lin, LIU Yajuan, GU Qiang, HUANG Dazhang, ZHAO Minghua
Nuclear Techniques . 2017, (6): 60102 -060102 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.060102