Development of operational transient analysis code PANTO for nuclear power plant
LIU Yu, REN Chunming, TANG Qifen, DENG Jian
Nuclear Techniques . 2017, (5): 50604 -050604 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.050604