Control of field flatness based on FPGA for multi-cell cavity
ZHANG Zhigang, ZHAO Yubin, XU Kai, ZHENG Xiang, LI Zheng, ZHAO Shenjie, CHANG Qiang, HOU Hongtao, LIU Jianfei
Nuclear Techniques . 2017, (2): 20101 -020101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2017.hjs.40.020101