Study and measurement of the water absorbed dose in 10-50 kV X-ray
ZHOU Zhenjie, REN Shiwei, WU Jinjie, LIU Ying, Yu Jili, ZHAO Rui, KANG Jiajia, YANG Yang
Nuclear Techniques . 2016, (12): 120201 -120201 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.120201