Accident analyses of uncontrolled rod cluster control assembly bank withdrawal for 10-MWt thorium-based molten salt reactor-solid fuel
JING Jianping, LIU Yaning, JIA Bin, GAO Xinli, SUN Wei, ZUO Jiaxu, ZHANG Chunming
Nuclear Techniques . 2016, (10): 100604 -100604 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.100604