Analysis of heat transfer capacity of electron dump on EAST-NBI
XU Yongjian, LI Xiang, HU Chundong, YU Ling, TAO Ling, XIE Yahong, JIANG Caichao, GU Yuming, LI Jun
Nuclear Techniques . 2016, (10): 100602 -100602 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.100602