Simulation of spot scanning in proton therapy
JIA Yajun, LI Yongjiang, ZHANG Xiao, MA Xiaoying, WU Chao, LYU Ming, PU Yuehu,
Nuclear Techniques . 2016, (9): 90202 -090202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.090202