Influences of substrate temperature on the structure of the perovskite films prepared using a vapor-assisted solution process
LIU Huaqiu, ZHU Daming, LIU Xing, JI Gengwu, YANG Yingguo, WEN Wen, GAO Xingyu
Nuclear Techniques . 2016, (6): 60104 -060104 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.060104