Design of MLC’s control system for IORT accelerators
DU Xijiu, JIANG Geyang, YE Bin, CHEN Guanghua, CHEN Jianfeng, SHEN Liren
Nuclear Techniques . 2015, (9): 90502 -090502 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.090502