Motor harmonic analysis of the gantry in Shanghai Advanced Proton Therapy
WU Jun, DU Yuefei, LONG Yawen, DU Hanwen
Nuclear Techniques . 2015, (8): 80503 -080503 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.080503