Irradiation demagnetization of permanent magnets in insertion device for high-energy synchrotron radiation light source
Pingcheng LIU, Qiongyao LIU, Zhongjian MA, Huijie ZHANG, Mingyang YAN, Qingbin WANG
Nuclear Techniques . 2020, (10): 100101 -100101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.100101