Effect of photonic crystal prepared by different methods on the spatial resolution of scintillator-based synchrotron radiation imaging detector
CHEN Mei, YU Huaina, ZHAO Jun, WANG Liansheng, DU Guohao, XIE Honglan, WU Yanqing, TAI Renzhong
Nuclear Techniques . 2015, (7): 70101 -070101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.070101