Experimental measurement study on 127Xe intercomparison sample for CTBT radionuclide laboratories
Qi LI, Yuanqing FAN, Shilian WANG, Yinzhong CHANG, Yungang ZHAO, Shujiang LIU, Huaimao JIA, Xinjun ZHANG
Nuclear Techniques . 2020, (7): 70502 -070502 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.070502