Development of data archiving and retrieval system for HLS-II based on HBase
Shangcong XIN, Xiaokang SUN, Chuan LI, Ke XUAN, Gongfa LIU
Nuclear Techniques . 2020, (7): 70202 -070202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.070202