Development of a 4π phoswich detector for measuring radioactive inert gases
Dongdong ZHOU, Simei YOU, Jie XIN, Cuiping YANG, Wanxin WEN, Yue YANG, Baoguo ZHANG, Rensheng WANG, Ming ZHANG
Nuclear Techniques . 2020, (5): 50401 -050401 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.050401