A simulation study of the deflected neutron guide of neutron spin-echo spectrometer at CMRR
Baihua WANG, Chaoqiang HUANG, Tingting WANG, Guang'ai SUN, Yan WANG
Nuclear Techniques . 2020, (3): 30201 -030201 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2020.hjs.43.030201