Design of a cryo-cooled double multilayer monochromator in USAXS beamline at SSRF
Xiaopei SUN, Wanqian ZHU, Zhongmin XU, Hongliang QIN
Nuclear Techniques . 2019, (11): 110101 -110101 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.110101