Monte Carlo simulation and design of gantry system for r radiation detection
WANG Qibiao, TUO Xianguo, HUANG Hong, MA Qiao, WANG Xu, DENG Li, YANG Jianbo
Nuclear Techniques . 2015, (4): 40202 -040202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.040202