Smoothing analysis of the particle accelerator beam orbit by moving least squares
Zhonghe LIU, Zongchun LI, Yinggang GUO, Hua HE, Wenbin ZHAO
Nuclear Techniques . 2019, (10): 100202 -100202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.100202