Calibration method and experiment based on I/Q demodulation principle
ZHANG Zhigang, ZHAO Yubin, XU Kai, ZHENG Xiang, LI Zheng, ZHAO Shenjie, CHANG Qiang, HOU Hongtao, MA Zhenyu, LUO Chen, MAO Dongqing, SHI Jing, WANG Yan, LIU Jianfei
Nuclear Techniques . 2015, (3): 30102 -030102 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.030102