Positron annihilation spectroscopy characterize PDMS-MIL-101 hybridmembrane
WANG Sheng, YANG Jing, TIAN Lixia, YU Shengnan, CAO Xingzhong, PAN Fusheng, JIANG Zhongyi, YU Runsheng, WANG Baoyi, ZHANG Peng
Nuclear Techniques . 2015, (3): 30202 -030202 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.030202