Study on improving MCNP computational efficiency of dose rate for a single-rack cobalt irradiation facility
LI Lei, LI Xiaoyan, HUANG Wei, JIANG Shubin, WU Xiaoli, YANG Guixia
Nuclear Techniques . 2015, (3): 30201 -030201 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.030201