Pulse shape discrimination and energy calibration of EJ301 liquid scintillation detector
CHANG Le, LIU Yingdu, DU Long, WANG Yuting, CAO Xiguang, ZHANG Guoqiang, WANG Hongwei, MA Chunwang, ZHANG Song, ZHONG Chen, LI Chen
Nuclear Techniques . 2015, (2): 20501 -020501 .  DOI: 10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.020501